Reciclatge

Camions portacontenidors

Recollida i reciclatge posterior amb camions preparats amb ganxos i braços per treballar amb contenidors d’una capacitat de 2m3 fins a 30m3 i sacs d’ 1 m3.

Serveixen per recollir residus de tot tipus: Runa, mobles, plàstics, cartrons, ferralla,...

Reciclatge. Camions preparats amb ganxos i braços per treballar amb contenidors
Reciclatge. Camions preparats amb ganxos i braços per treballar amb contenidors
Reciclatge. Camions preparats amb ganxos i braços per treballar amb contenidors

Donem valor i recuperem el que tu ja no utilitzes

Sernfran esta autoritzada per l’Agencia de Residus com a transportista i gestor. L’empresa fa la recollida, classificació, reciclatge i valorització dels residus pel quals esta autoritzada a les seves dues plantes de Puigcerdà.

Reciclatge. Desballestament de vehicles.

Desballestament de vehicles

Recollida i reciclatge de: Metalls fèrrics i no fèrrics, paper, cartró, plàstic, fusta, bateries, cables, i altres i certifiquem destrucció de documents

Fem tots els tràmits per donar de baixa vehicles a la planta de desballestament.

Recollida d'oli usat

Fem recollida d’oli vegetal usat per a la seva recuperació i posterior revalorització.

El sistema de recollida als establiments del sector HORECA és senzill:

Deixem 1 bidó de 50 litres i passem periòdicament a fer el canvi, deixant el justificant de l’Agència de Residus perquè l’establiment pugui certificar davant l’autoritat que fa el reaprofitament de manera correcta. També tenim a la via pública per petició d’alguns ajuntaments de Cerdanya contenidors per a depositar l’oli vegetal per part dels seus habitants.

Per a poder recollir oli vegetal s’ha d’estar autoritzat per l’Agència de Residus i certificat amb l’esquema de certificació ISCC-EU reconeguda conforme a la Directiva d’Energies Renovables europea ( 2009/28/EC)

Reciclatge. recollida d’oli vegetal usat
Reciclatge. recollida d’oli vegetal usat
Sernfran Cerdanya, SL
Reciclatge. recollida d’oli vegetal usat