Clavegueram

Alta pressió i aspirador de líquids

Servei per netejar y desembusar clavegueram regar i netejar dispòsits. Camió cisterna amb equip d’alta pressió.

Camió cisterna dotat d’equip aspirador de líquids per buidar fosses sèptiques i dipòsits.

Clavegueram, Servei de camió cisterna amb equip d’alta pressió per netejar i desembussar clavegueram, regar i netejar dipòsits.

No hi ha embús que es resisteixi

Una xarxa de obstruïda crea seriosos problemes que afecten la integritat de la canonada, però també generen riscos per a la salut pública. És un tema que ha d’interessar els encarregats de manteniment en comunitats, grans empreses, ajuntaments i finques, així com als ciutadans i propietaris d’habitatges en qualsevol ciutat o àrea rural.

El personal destinat a aquest departament té una experiència de més 20 anys en el sector, cosa que garanteix l’eficàcia en solucionar els problemes en les clavegueres a la Cerdanya.

Dessembussant
Clavegueram