Alcantarillado

Alta presión y aspirador de líquidos

Servei per netejar y desembusar clavegueram regar i netejar dispòsits. Camió cisterna amb equip d’alta pressió.

Camión cisterna dotado de equipo aspirador de líquidos para vaciar fosas sépticas y depósitos.

Alcantarillado, Servicio de camión cisterna con equipo de alta presión para limpiar y desatascar alcantarillado, regar y limpiar depósitos.

No hay atasco que se resista

Una xarxa de obstruïda crea seriosos problemes que afecten la integritat de la canonada, però també generen riscos per a la salut pública. És un tema que ha d’interessar els encarregats de manteniment en comunitats, grans empreses, ajuntaments i finques, així com als ciutadans i propietaris d’habitatges en qualsevol ciutat o àrea rural.

El personal destinado a este departamento tiene una experiencia de más 20 años en el sector, lo que garantiza la eficacia al solucionar los problemas de alcantarillado.

Dessembussant
Alcantarillado